Chrześcijanka

"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce."

Kategoria: Manipulacja psychologiczna

7 Posts