Chrześcijanka

"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce."

Autor: Sobrius

67 Posts